Spør en administrator i LaG om søknadsskjema (oransje navn i discord)

Du må kun være aktiv streamer om du søker rollen som streamer. Om ikke har vi rollen «gamer» for alle andre.

Vi følger Twitch retningslinjer her med at du må være minst 13 år.

Streamer:
Streame minst 40 timer i månden
Avg. viewers: 3
Followers: 400+
*Streamerrolle kan mistes og må «tjenes» på nytt.

Gamer: Standard medlemsrolle som kan være alt mellom kun interesse for å delta i fellesskapet til å representere LaG i turneringer.

Vi går gjennom alle søknader på hvert styremøte (minst 1 gang i mnd).

Du må være en medlem i Leave as Group.

Hvis du er en Medlem, så tar du kontakt med en Administrator. (Oransje navn på Discord)