Spør en administrator i LaG om søknadsskjema (oransje navn i discord)

Du må kun være aktiv streamer om du søker rollen som streamer. Om ikke har vi rollen «gamer» for alle andre.

Vi følger Twitch retningslinjer her med at du må være minst 13 år.

Streamer: Kringkaste minst 12 timer i uken samt. minst ha 200 followere.

Gamer: Standard medlemsrolle som kan være alt mellom kun interesse for å delta i fellesskapet til å representere LaG i turneringer.

Vi går gjennom alle søknader på hvert styremøte (minst 1 gang i mnd).

Du må være en medlem i Leave as Group.

Hvis du er en Medlem, så tar du kontakt med en Administrator. (Oransje navn på Discord)